The Parent order is - Sapindales
.

Woody Family Anacardiaceae

Data on a chosen woody family known under an order

Common Names - Cashew or Sumac FamilySynonyms -
Authority - Lindl.Total Number of genera - 70
Gymnosperm or Angiosperm? - AngiospermTotal Number of species - 875
Plant forms - Tree/Shrub
World Distribution - Widespread in the tropics, also Mediterranean, E. Asia, America
Comments -Woody Genera of Anacardiaceae

Each link leads to more information on the chosen botanical families

1 - Actinocheita.
2 - Allospondias .
3 - Amphipterygium .
4 - Anacardium.
5 - Androtium .
6 - Antrocaryon.
7 - Appunia .
8 - Apterokarpos .
9 - Astronium.
10 - Baronia .
11 - Blepharocalyx.
12 - Blepharocarya.
13 - Bouea.
14 - Buchanania.
15 - Campnosperma.
16 - Canangium.
17 - Cardenasiodendron .
18 - Choerospondias.
19 - Comeurya.
20 - Comocladia.
21 - Cotinus.
22 - Cyrtocarpa.
23 - Dracontomelon.
24 - Drimycarpus.
25 - Euroschinus.
26 - Fegimanra.
27 - Gluta.
28 - Haematostaphis.
29 - Haplorhus.
30 - Harpephyllum.
31 - Holigarna.
32 - Koordersiodendron.
33 - Lannea.
34 - Lithraea.
35 - Loxopterygium.
36 - Mangifera.
37 - Mauria.
38 - Melanochyla.
39 - Melanorrhoea.
40 - Metopium.
41 - Mosquitoxylum.
42 - Nothopegia.
43 - Odina.
44 - Ozoroa.
45 - Pachycormus.
46 - Parishia.
47 - Pentaspadon.
48 - Pistacia.
49 - Pleiogynium.
50 - Poupartia.
51 - Protorhus.
52 - Pseudospondias.
53 - Rhodosphaera.
54 - Rhus.
55 - Schinopsis.
56 - Schinus.
57 - Sclerocarya.
58 - Searsia.
59 - Semecarpus.
60 - Sorindeia.
61 - Spondias.
62 - Swintonia.
63 - Tapirira.
64 - Thyrsodium.
65 - Toxicodendron.
66 - Trichoscypha.
End of Listing Woody Families of Anacardiaceae