The Parent Family is - Coriariaceae
.

Woody Genus Coriaria

Data on a chosen woody genus known under a chosen family

Common Names - . Synonyms - .
Authority - . Gymnosperm or Angiosperm? Angiosperm
Plant forms - TreeBushTotal Number of species - 15
World Distribution - Mediterranean, mid-Eastern Eurasia, New Guinea, Ne
Comments - Has wood.Woody Species of Coriaria

Each link leads to more information on the chosen botanical species

1 - Coriaria angustissima
2 - Coriaria arborea
3 - Coriaria intermedia
4 - Coriaria japonica
5 - Coriaria kingiana
6 - Coriaria lurida
7 - Coriaria myrtifolia
8 - Coriaria nepalensis
9 - Coriaria plumosa
10 - Coriaria pteridoides
11 - Coriaria sarmentosa
12 - Coriaria sinica
13 - Coriaria terminalis
End of Listing for Woody Species of Coriaria