The Parent order is - Sapindales
.

Woody Family Anacardiaceae

Data on a chosen woody family known under an order

Common Names - Cashew or Sumac FamilySynonyms -
Authority - Lindl.Total Number of genera - 70
Gymnosperm or Angiosperm? - AngiospermTotal Number of species - 875
Plant forms - Tree/Shrub
World Distribution - Widespread in the tropics, also Mediterranean, E. Asia, America
Comments -Woody Genera of Anacardiaceae

Each link leads to more information on the chosen botanical families

1 - Actinocheita.
2 - Anacardium.
3 - Antrocaryon.
4 - Astronium.
5 - Blepharocalyx.
6 - Blepharocarya.
7 - Bouea.
8 - Buchanania.
9 - Campnosperma.
10 - Canangium.
11 - Choerospondias.
12 - Comeurya.
13 - Comocladia.
14 - Cotinus.
15 - Cyrtocarpa.
16 - Dracontomelon.
17 - Drimycarpus.
18 - Euroschinus.
19 - Fegimanra.
20 - Gluta.
21 - Haematostaphis.
22 - Haplorhus.
23 - Harpephyllum.
24 - Holigarna.
25 - Koordersiodendron.
26 - Lannea.
27 - Lithraea.
28 - Loxopterygium.
29 - Mangifera.
30 - Mauria.
31 - Melanochyla.
32 - Melanorrhoea.
33 - Metopium.
34 - Mosquitoxylum.
35 - Nothopegia.
36 - Odina.
37 - Ozoroa.
38 - Pachycormus.
39 - Parishia.
40 - Pentaspadon.
41 - Pistacia.
42 - Pleiogynium.
43 - Poupartia.
44 - Protorhus.
45 - Pseudospondias.
46 - Rhodosphaera.
47 - Rhus.
48 - Schinopsis.
49 - Schinus.
50 - Sclerocarya.
51 - Searsia.
52 - Semecarpus.
53 - Sorindeia.
54 - Spondias.
55 - Swintonia.
56 - Tapirira.
57 - Thyrsodium.
58 - Toxicodendron.
59 - Trichoscypha.
End of Listing Woody Families of Anacardiaceae