The Parent order is - Euphorbiales
.

Woody Family Euphorbiaceae

Data on a chosen woody family known under an order

Common Names - Spurge FamilySynonyms -
Authority - Juss.Total Number of genera - 313
Gymnosperm or Angiosperm? - AngiospermTotal Number of species - 8100
Plant forms - Tree/Shrub/Liane/Herb
World Distribution - Cosmopolitan except the Artic. Few in Amazon Basin
Comments - Possibly the largest Angiosperm family. Very cosmipolitan, especially in warm climates. Europe has 105 species, Turkey has 91. There are about 1,300 herbs.Woody Genera of Euphorbiaceae

Each link leads to more information on the chosen botanical families

1 - Acalypha.
2 - Acidoton.
3 - Actephila.
4 - Actinostemon.
5 - Adelia.
6 - Adenochlaena.
7 - Adenochlaena = Cephalocroton.
8 - Agrostistachys.
9 - Alchornea.
10 - Alchorneopsis.
11 - Alectorotonum.
12 - Aleurites.
13 - Amanoa.
14 - Annesijoa.
15 - Anthostema.
16 - Antidesma.
17 - Aparisthmium.
18 - Aporosa.
19 - Argomuellera.
20 - Astraea.
21 - Astrocasia.
22 - Balakata.
23 - Baloghia.
24 - Bernardia.
25 - Beyeria.
26 - Bischofia.
27 - Bleekeria.
28 - Blotia.
29 - Blumeodendron.
30 - Borneodendron.
31 - Botryophora.
32 - Breynia.
33 - Bridelia.
34 - Calyptosepalum.
35 - Caryodendron.
36 - Cavacoa.
37 - Celaenodendrum.
38 - Celaphomappa.
39 - Cephalomappa.
40 - Chaetocarpus.
41 - Chamaesyce.
42 - Chrozophora.
43 - Claoxylon.
44 - Cleidion.
45 - Cleistanthus.
46 - Clutia.
47 - Cluytia.
48 - Cnidoscolus.
49 - Cococeras.
50 - Codiaem.
51 - Coelodepas.
52 - Colliguaja.
53 - Conceveiba.
54 - Conceveibastrum.
55 - Croton.
56 - Cunuria.
57 - Cyclostemon.
58 - Cyttaranthus.
59 - Dalechampia.
60 - Dendrothrix.
61 - Dichostemma.
62 - Dicoelia.
63 - Didmyocistus.
64 - Dimorphocalyx.
65 - Discoclaoxylon.
66 - Discoglypremna.
67 - Drypetes.
68 - Elaeophorbia.
69 - Elateriospermum.
70 - Endospermum.
71 - Enriquebeltrania.
72 - Epiprinus.
73 - Erythrococca.
74 - Euphorbia.
75 - Excoecaria.
76 - Falconeria.
77 - Flueggea.
78 - Fontainea.
79 - Garcia.
80 - Gavarretia.
81 - Gelonium.
82 - Givotia.
83 - Glochidion.
84 - Glycydendron.
85 - Grossera.
86 - Gymanthes.
87 - Gymnanthes.
88 - Hemecyclia.
89 - Hemicyclia.
90 - Hevea.
91 - Heywoodia.
92 - Hieronyma.
93 - Hippomane.
94 - Homalanthus.
95 - Homonoia.
96 - Hura.
97 - Hyeronima.
98 - Hylandia.
99 - Hymenocardia.
100 - Jatropha.
101 - Joannesia.
102 - Klaineanthus.
103 - Kleinodendron.
104 - Koilodepas.
105 - Ledothamnus.
106 - Leucocroton.
107 - Leucopogon.
108 - Mabea.
109 - Macaranga.
110 - Mallotus.
111 - Manihot.
112 - Manniophyton.
113 - Maprounea.
114 - Mareya.
115 - Mareyopsis.
116 - Melanolepis.
117 - Micranda.
118 - Microdemis.
119 - Microdesmis.
120 - Nealchornea.
121 - Necepsia.
122 - Neoboutonia.
123 - Neoguillauminia.
124 - Neoscortechinia.
125 - Neoshirakia.
126 - Neotrewia.
127 - Octospermum.
128 - Omalanthus = Homalanthus.
129 - Omphalea.
130 - Ostodes.
131 - Paranhea.
132 - Pausandra.
133 - Pedilanthus.
134 - Pentabrachium.
135 - Petalostigma.
136 - Phyllanthus.
137 - Picrodendron.
138 - Pimeleodendron.
139 - Plagiostyles.
140 - Plukenetia.
141 - Podadenia.
142 - Pogonophora.
143 - Prosorus.
144 - Protomegabaria.
145 - Pseudolachnostylis.
146 - Richeria.
147 - Richeriella.
148 - Ricinella.
149 - Ricinocarpos.
150 - Ricinodendron.
151 - Ricinus.
152 - Rottlera.
153 - Sagotia.
154 - Sandwithia.
155 - Sapium.
156 - Sauropus.
157 - Savia.
158 - Sclerocroton.
159 - Sebastiania.
160 - Securinega.
161 - Senefeldera.
162 - Shirakiopsis.
163 - Spathiostemon.
164 - Sphaerostylis.
165 - Spirostachys.
166 - Spondianthus.
167 - Stillingia.
168 - Tetrochidium.
169 - Tetrorchidium.
170 - Trewia.
171 - Triadica.
172 - Trigonostemon.
173 - Uapaca.
End of Listing Woody Families of Euphorbiaceae