The Parent order is - Rosales
.

Woody Family Saxifragaceae

Data on a chosen woody family known under an order

Common Names - Saxifrage FamilySynonyms -
Authority - Juss.Total Number of genera - 36
Gymnosperm or Angiosperm? - AngiospermTotal Number of species - 660
Plant forms - Most are perennial herbs
World Distribution - Subcosmipoltan, esp. northern temperate & cold climates
Comments - 12 genera in Europe Mostly herbs but some woody genera. Most of family moved to other families.Woody Genera of Saxifragaceae

Each link leads to more information on the chosen botanical families

1 - Acranthera.
2 - Adina.
3 - Aidia.
4 - Alibertia.
5 - Alseis.
6 - Amaioua.
7 - Anisomeris.
8 - Anthocephalus.
9 - Antirrhoea = Antirrhea.
10 - Aphanocarpus.
11 - Aulacocalyx.
12 - Basanacantha.
13 - Bathysa.
14 - Bertiera.
15 - Bikkia.
16 - Blepharidum.
17 - Bobea.
18 - Borreria.
19 - Bosistoa.
20 - Bothriospora.
21 - Bouvardia.
22 - Breonadia.
23 - Breonia.
24 - Buena.
25 - Burchellia.
26 - Calderonia.
27 - Calycophyllum.
28 - Calycosia.
29 - Canthium.
30 - Capirona.
31 - Caresla.
32 - Casasia.
33 - Catunaregum.
34 - Cephaelis.
35 - Cephalanthus.
36 - Chalepophyllum.
37 - Chasala.
38 - Chincona.
39 - Chiococca.
40 - Chomelia.
41 - Chrysopienium.
42 - Chytropsia.
43 - Coffea.
44 - Coprosma.
45 - Corynanthe.
46 - Coryphothamnus.
47 - Cosmibuena.
48 - Cosmocalyx.
49 - Coussarea.
50 - Coutarea.
51 - Crossopteryx.
52 - Dephalanthus.
53 - Dictyandra.
54 - Diodia.
55 - Diplospora.
56 - Dolicholobium.
57 - Duroia.
58 - Elaeagia.
59 - Erithalis.
60 - Ernodea.
61 - Exostema.
62 - Faramea.
63 - Ferdinandusa.
64 - Gaertnera.
65 - Galiniera.
66 - Galium.
67 - Genipa.
68 - Gleasonia.
69 - Gonzalaguina.
70 - Gouldia.
71 - Greenea.
72 - Guettarda.
73 - Hamelia.
74 - Hedyoitis.
75 - Heinsia.
76 - Henriquezia.
77 - Hillia.
78 - Hippotis.
79 - Hodgkinsonia.
80 - Hoffmannia.
81 - Holtonia.
82 - Hymenodictyon.
83 - Insertia.
84 - Ixora.
85 - Jackia.
86 - Joosia.
87 - Kotchubaea.
88 - Ladenbergia.
89 - Lasianthus.
90 - Laugieria.
91 - Leptactinia.
92 - Lepuropetalon.
93 - Leucolophus.
94 - Licinaea.
95 - Lindenia.
96 - Lithophragma.
97 - Loretoa.
98 - Macbrideina.
99 - Machaonia.
100 - Macrocnemum.
101 - Malanea.
102 - Mapouria.
103 - Mastixiodendron.
104 - Mitchella.
105 - Mitella.
106 - Mitragyna.
107 - Monopanthera.
108 - Morinda.
109 - Mussaenda.
110 - Mycetia.
111 - Mytrangyna.
112 - Nauclea.
113 - Neolamarkia.
114 - Neonandea.
115 - Neonauclea.
116 - Oxyanthus.
117 - Pagamea.
118 - Palicourea.
119 - Pausinystalia.
120 - Pavetta.
121 - Pentagonia.
122 - Petunga.
123 - Phitopsis.
124 - Pinckneya.
125 - Pittoniotis.
126 - Platycarpum.
127 - Plectronia.
128 - Pleiocaridia.
129 - Pogonopus.
130 - Pomazota.
131 - Portlandia.
132 - Posoqueria.
133 - Prismatomeris.
134 - Psychotria.
135 - Randia.
136 - Readea.
137 - Remijia.
138 - Rennellia.
139 - Retiniphyllum.
140 - Rhachicallus.
141 - Rhombosporus.
142 - Richardia.
143 - Rondeletia.
144 - Rothmannia.
145 - Rudgea.
146 - Rustia.
147 - Sabicea.
148 - Saprosma.
149 - Saxifraga.
150 - Schradera.
151 - Scyphiphora.
152 - Sommera.
153 - Sphinctanthes.
154 - Stachyarrena.
155 - Stenostomum.
156 - Stephegyne.
157 - Stevensia.
158 - Straussia.
159 - Striolaria.
160 - Tapiphyllum.
161 - Tarenna.
162 - Tellima.
163 - Tiarella.
164 - Timonius.
165 - Tocoyena.
166 - Tribus.
167 - Tricalysia.
168 - Uncaria.
169 - Urophyllum.
170 - Vangueria.
171 - Vangueriopsis.
172 - Watsonamra.
173 - Wendlandia.
End of Listing Woody Families of Saxifragaceae